Στο Λουτράκι στο ύψος του κλειστού γυμναστηρίου, δεξιά όπως πηγαίνουμε προς την πόλη, υπάρχει ένας οικισμός «ποντικοπαγίδα» που θυμίζει πολύ το Μάτι Αττικής.
Βέβαια υπάρχουν πολλοί τέτοιοι οικισμοί στα Λουτράκι, αλλά και σε όλη την Ελλάδα δυστυχώς.

   Δρομάκια πλάτους 2 μέτρων, που σε ενδεχόμενο ατύχημα (βλέπε Μάτι), μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει τι θα συμβεί.

Επειδή το «προλαμβάνειν είναι καλύτερο του θεραπεύειν», ας επιληφθούν όσοι θεωρούν εαυτούς αρμοδίους!

Γιάννης Σιτές