Δείτε πως ήταν η οδός Ανδρούτσου τη δεκαετία του 80 σε σχέση με σήμερα