Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ. Ν. Κορίνθου, ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη των ακολούθων θέσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 1 θέσης         ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 7 θέσεων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
 4 θέσεων ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ
 11 θέσεων ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ – ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

αρχίζει στις 16-10-2018 και λήγει στις  25-10-2018

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα στοιχεία των αιτήσεων και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr (τελευταίες ανακοινώσεις)

                                                   
Εκ της Διοικήσεως