Σας επισυνάπτουμε το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων…