Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 30η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, σε συνεδρίαση, για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων, για τα παρακάτω θέματα :

    1. Λήψη  απόφασης : ΄΄ Περί   συντήρησης   Μεσαίας  Πλατείας  του  οικισμού  Πισίων,   της
                                            Τοπικής  Κοινότητας  Πισίων ΄΄.

    2. Λήψη  απόφασης:  ΄΄ Περί   επέκτασης  δημοτικού  φωτισμού,  στην   Τοπική   Κοινότητα
                                    Πισίων ΄΄.

                                                                                              ΠΙΣΙΑ  23.10.2018
                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΚΙΚΑΣ