Το δρόμο που χάραξε η Μαρία Πρωτοπαππά ακολούθησε το “πρωτοπαλλίκαρό” της Θανάσης Γεωργίου..

Χωρίς να εμφανισθεί στο δημοτικό συμβούλιο απέστειλε την επιστολή ανεξαρτητοποίησής του που σημαίνει το τέλος της συνεργασίας του με το Δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη,η οποία αναγνώσθηκε από τον Προεδρεύοντα κ. Κοφινά Ηλία

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή

Κύριε Δήμαρχε,

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακρότατης πολιτικής μου παρουσίας και δράσης –όπως και εσείς γνωρίζετε- επεδίωξα με συνέπεια την προάσπιση και προαγωγή των καλώς εννοουμένων συμφερόντων του Δήμου και των συμπολιτών μας.
Από οποιοδήποτε προπύργιο αγώνα. Από οποιαδήποτε θέση  και εάν με έταξε η λαϊκή βούληση. Από οποιαδήποτε άσκηση καθηκόντων που μου ανατέθηκαν.
Και το επεδίωξα έναντι κάθε κόστους. Μακριά από κάθε προσωπική πικρία. Ως μέτοχος ευθύνης. Ως φωνή ελεύθερη και ασυμβίβαστη. Με σεβασμό ωστόσο στη διαφωνία, ως αρχή διαλόγου. Ενός δημοκρατικού πυλώνα, που συμπληρωνόταν από το σεβασμό μου στην αρχή της πλειοψηφίας.
Στις αποφάσεις ειδικότερα θα έλεγα, των μελών της δημοτικής μας παράταξης είτε, δικών σας αποφάσεων, παρά τις εκάστοτε (εντός εκείνου του Σώματος) διαφωνίες και ενστάσεις μου, κατά απόλυτο δημοκρατικό μου δικαίωμα.
Των τελευταίων δοθέντων, με απόφασή σας όμως μου ανατέθηκε ένας εντελώς ιδιότυπος ρόλος. Εκείνος του «εξωτερικού συνεργάτη». Ρόλο που άσκησα με αγωνιστική συνέπεια,  υπήκοος των αρχών μου και από σεβασμό στην απόφασή σας..
Ωστόσο κ. Δήμαρχε, θα παρακαλούσα να άρετε πλέον την απονομή παρομοίων διακεκριμένων τιμών προς το πρόσωπό μου. Πολύ περισσότερο, όταν με την παρούσα μου σας ανακοινώνω τη διακοπή της πολιτικής μας συνεργασίας και την ανεξαρτητοποίησή μου από τις τάξεις της δημοτικής σας παράταξης.

Λουτράκι    11.2018

                                                                                   Αθαν. Γεωργίου
Δημ. Σύμβουλος
Η παρούσα γνωστοποιείται και προς τον
κ. Πρόεδρο του ΔΣ με την παράκληση να
αναγνωσθεί στο Σώμα αμέσως μετά την παραλαβή
της και να καταχωρησθεί στα πρακτικά του Δημ.
Συμβουλίου.