Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος, Γιώργος Γκιώνης, δήλωσε, σχετικά με το θέμα της μετεγκατάστασης του ΚΤΕΛ:

“Έχει εκδοθεί ΦΕΚ για τη μετεγκατάσταση του ΚΤΕΛ.  Το ΚΤΕΛ Κορινθίας έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες, με το Υπουργείο Μεταφορών, ώστε να προχωρήσει η αδειοδότηση.”