Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 10η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. για ανάκληση ή μη της υπ’ αριθμ. 210/2016 Απόφασής του αναφορικά με τοποθέτηση οριοδεικτών επί της Π.Ε.Ο.Α.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1.Συμβούλια Δημοτικών & Τοπικών
   Κοινοτήτων.
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου    
   ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος 
     Αντιδήμαρχος