Η εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. αναζητά συνεργάτη για την θέση εργασίας:
Υπάλληλος Αθλητικού Τμήματος (κωδ. Θέσης 1816)
Προφίλ Θέσης Εργασίας: 

Θέση πλήρους απασχόλησης, Πενθήμερη εργασία με βάρδιες (πρωινές / απογευματινές),κυλιόμενο ωράριο

Βασικές Αρμοδιότητες:

 • Γραμματειακή υποστήριξη του Αθλητικού Τμήματος
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση των αθλητικών δράσεων του Τμήματος
 • Ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία ανάπτυξης των πωλήσεων των διοργανώσεων και των αθλητικών προετοιμασιών
 • Διαχείριση κρατήσεων διαμονής σε συνεργαζόμενα ξενοδοχεία, αεροπορικών / ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, διαχείριση συνεργασιών με λοιπούς προμηθευτές.


Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εκπαίδευση στον τομέα της Διοίκησης επιχειρήσεων ή/και αθλητικών οργανισμών (ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ ή αντίστοιχη σχολή)
 • Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας, MS Office και Internet
 • Προσωπικές Ικανότητες
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια, εστίαση στην επίτευξη των στόχων
 • Ευχέρεια στην ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών (multitasking)
 • Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων
 • Επικοινωνιακές και Κοινωνικές Δεξιότητες
 • Πελατοκεντρική και θετική συμπεριφορά, άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, γρήγορη αντίληψη
 • Πνεύμα ομαδικότητας, παρακίνηση και καθοδήγηση, δραστήρια και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Αυτοέλεγχος και εμπιστευτικότητα
 • Ικανότητα Προσαρμογής και Ανάπτυξη
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ανοικτότητα σε αλλαγές
 • Αυτό-παρακίνηση, προσπάθεια για διαρκή ανάπτυξη
 • Πρωτοτυπία ιδεών, δημιουργικότητα
Επιθυμητά Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε θέση εργασίας με αντίστοιχες αρμοδιότητες σε τουριστικές επιχειρήσεις ή/και αθλητικούς οργανισμούς
 • Εμπειρία ή εθελοντική ενασχόληση σε υποστήριξη αθλητικών διοργανώσεων ή σε event management
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
Η εταιρεία παρέχει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
 • Εκπαίδευση στο αντικείμενο τηςθέσης εργασίας
 • Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας επαγγελματικής ανάπτυξης

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην SPORTCAMP αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: hr@sportcamp.gr ή στο φαξ:2744026930) αναγράφοντας τον αντίστοιχο κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.

 Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία και σύντομο cover letter.

 Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP GROUP.