Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης υπέγραψε την ένταξη στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 11 έργων της Περιφέρειας Πελοπονήσου,
συνολικού προϋπολογισμού 4.479.4626,40 ευρώ.
Όσον αφορά στην Π.Ε. Κορινθίας, πρόκειται για δύο σημαντικά   έργα υποδομών, όπως ο εξοπλισμός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αγίων Θεοδώρων, ύψους 780.000 ευρώ και  η προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το κλειστό γυμναστήριο Ξυλοκάστρου, ύψους 69.514 ευρώ

Γραφείο Τύπου Μ. Θελερίτη, βουλεύτριας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας
Κόρινθος, 14.12.2018