Η PaperGraph Ανώνυμη
Εταιρεία Γραφικών Τεχνών και Εκτυπώσεων με έδρα το ΒΙ.ΠΑ. Λουτρακίου

στον
Ισθμό, αναζητά άτομο για την κάλυψη της θέσης: «Βοηθού Αποθηκάριου»
(κωδικός θέσης: ΑΠ01)
Αρμοδιότητες:
·        
Διαχείριση παραλαβών και παραδόσεων
·        
Ασφαλής και σωστή φόρτωση και εκφόρτωση των προϊόντων
·        
Διαχείριση αποθήκης έτοιμων, ημιέτοιμων, Α’ και Β’ υλών
·        
Απογραφές
Τυπικά
προσόντα:
·        
Οργανωτικός χαρακτήρας που μπορεί να εργαστεί ακολουθώντας διαδικασίες
·        
Συνέπεια και υπευθυνότητα
·        
Χειρισμός ηλεκτροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος (δεν απαιτείται
άδεια χειριστή)
·        
Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας
·        
Ικανότητα εργασίας υπό την πίεση του χρόνου
·        
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Επιθυμητά
προσόντα:
·        
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
·        
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
Προσφέρονται:
·        
Σταθερές μηνιαίες αποδοχές
·        
Αξιοκρατία
·        
Σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας
Η εργασία είναι πλήρους απασχόλησης και αφορά την περιοχή Ισθμού – Λουτρακίου.
Αποστολή
βιογραφικού
hr@papergraph.gr