Η εταιρεία ΣΠΟΡΤ ΚΑΜΠ Α.Ε. αναζητά συνεργάτη
για τη θέση εργασίας:

Εργάτη Συντήρησης (κωδ. Θέσης 1815)

Προφίλ Θέσης Εργασίας:

Θέση πλήρους απασχόλησης, διάρκειας αορίστου χρόνου

Βασικές Αρμοδιότητες:

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού λοιπών βοηθητικών εργασιών. 

Απαραίτητα Προσόντα:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη θέση εργασίας (τεχνικά επαγγέλματα)
Προσωπικές Ικανότητες
Τεχνική δεξιοτεχνία,
Τεχνική, αναλυτική και συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα
Συνέπεια, εργατικότητα, οργανωτικές δεξιότητες, αυτό-παρακίνηση
Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές, ευγένεια, αυτοέλεγχος
Κοινωνικές Ικανότητες
Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας
Δραστήρια και ευχάριστη προσωπικότητα

Επιθυμητά Προσόντα:

Δίπλωμα / πτυχίο τεχνικής σχολής
Γνώση αγγλικής γλώσσαςΗ εταιρεία παρέχει:

Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση
Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξηςΕάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην SPORTCAMP, αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (email: hr@sportcamp.gr ή στο φαξ:2744026930), αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης (1815).

 Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε πρόσφατη φωτογραφία.

-Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP GROUP