Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:30μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:….

1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/16.
2. Έγκριση οριστικής παραλαβής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Υδατοδρομίου Λουτρακίου.
3. Λήψη απόφασης περί οριστικής χωροθέτησης Υδατοδρομίου Λουτρακίου και παραχώρησης χώρου με εκτέλεση έργων προσωρινής φύσης επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου και τοποθέτησης πλωτής προβλήτας επί θαλάσσιου χώρου, βάσει των αποτελεσμάτων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
4. Αποδοχή και κατανομή ποσού από χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Ορισμός εκπροσώπου, υπεύθυνου λογαριασμού διαχείρισης. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.

Κοινοποίηση          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
                                                                               ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ