Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  24η  Δεκεμβρίου 
 2018 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 ,για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων για το έτος 2019.

Κοινοποίηση:          ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

             ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     Δημοτικής Κοινότητας
   Λουτρακίου-Περαχώρας