Τέσσερις εργάσιμες ημέρες έμειναν προκειμένου να προλάβουν οι φορολογούμενοι την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Από την Πρωτοχρονιά μια σειρά από φόρους ακινήτων αυξάνονται μέσω της αναπροσαρμογής των τιμών ζώνης, και έτσι σε πολλές περιοχές η μεταβίβαση ή η γονική παροχή ενός ακινήτου θα κοστίζει ακριβότερα, όχι μόνο λόγω αύξησης του σχετικού φόρου αλλά και λόγω της ανόδου των συνοδευτικών εξόδων των μεταβιβάσεων ακινήτων, όπως είναι τα συμβολαιογραφικά έξοδα….

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός στα τμήματα Κεφαλαίου των εφοριών, καθώς φορολογούμενοι και συμβολαιογράφοι υποβάλλουν δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δωρεών, γονικών παροχών και διανομής. Μάλιστα η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες και τελευταίες ημέρες του έτους.

Παράδειγμα

Φορολογούμενος προχωρά σήμερα στην αγορά ενός διαμερίσματος 80 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή του Ιλίου. Αν ολοκληρώσει τη μεταβίβαση έως το τέλος του έτους, πρόκειται να πληρώσει φόρο μεταβίβασης ύψους 1.512 ευρώ. Αν την ολοκληρώσει μετά την Πρωτοχρονιά, λόγω της αύξησης της τιμής ζώνης από τα 900 στα 1.000 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει φόρο μεταβίβασης 1.680 ευρώ, δηλαδή 168 ευρώ περισσότερα.

Άλλος φορολογούμενος προχωρά στην αγορά διαμερίσματος 80 τ.μ. στην περιοχή του Χολαργού. Αν υποβάλει τη δήλωση φόρου μεταβίβασης πριν από το τέλος του έτους, τότε θα πληρώσει φόρο μεταβίβασης ύψους 2.016 ευρώ. Ωστόσο, αν πραγματοποιήσει τη μεταβίβαση το 2019, τότε, λόγω αύξησης της τιμής ζώνης από τα 1.200 στα 1.250 ευρώ, ο φόρος μεταβίβασης αυξάνεται στα 2.100 ευρώ. Στα παραδείγματα δεν έχει συνυπολογιστεί το αυξημένο κόστος των συμβολαιογραφικών και άλλων εξόδων που υπολογίζονται βάσει αντικειμενικής αξίας.

Όλοι οι φόροι

Οι φόροι αλλάζουν από την Πρωτοχρονιά λόγω της αύξησης των αντικειμενικών σε περίπου 4.000 περιοχές της χώρας και είναι οι εξής:

1) Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή. Από τον φόρο αυτό απαλλάσσεται η αγορά πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας:

-έως 200.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από άγαμο,

-έως 250.000 ευρώ εφόσον πραγματοποιείται από έγγαμους ή συνάψαντες σύμφωνο συμβίωσης, που δεν βαρύνονται με τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μέχρι τα δύο, τα παραπάνω όρια απαλλαγής προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δευτέρου τα όρια προσαυξάνονται περαιτέρω κατά 30.000 ευρώ.

2) Ο ΦΠΑ 24%, που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.

3) Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

4) Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.

5) Ο φόρος διανομής ακινήτων.

6) Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των Δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

7) Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).

8) Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια.

9) Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

10) Ο φόρος δωρεάς ακινήτων.

11) Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων.

12) Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.

13) Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

14) Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.

15) Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

16) Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.

17) Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρείες ακινήτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπου 2.300 περιοχές γίνεται μείωση των αντικειμενικών, και έτσι συμφέρει τους φορολογούμενους να περιμένουν το νέο έτος για να προχωρήσουν σε κάποια συναλλαγή στην αγορά ακινήτων.

Του Σπύρου Δημητρέλη

CAPITAL