Σχεδόν 5.000.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων από ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήσεις για έργα σε όλο το Δήμο..

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Kων/νος Παντελέου αναφέρθηκε αναλυτικά στα έργα που έχουν ξεκινήσει ήδη και συνεχίζονται μέχρι την τελική υλοποίηση και παράδοση, αλλά και στα νέα έργα που θα υλοποιηθούν ως το τέλος της θητείας τους.Σε παλαιότερη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Παντελέου είχε πει χαρακτηριστικά, πως ο Δήμος θα γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο μέχρι το τέλος της θητείας τους.
Αναφέρθηκε επίσης σε δυο μεγάλα έργα που ταλανίζουν την πόλη του Λουτρακίου, ειδικότερα, εξασφαλίσθηκε η χρηματοδότηση για την περιοχή των Καταρρακτών λόγω των βραχοπτώσεων και  β) αναφέρθηκε στην επίταξη που επετεύχθη στο Βενζινάδικο του Μπαμπαρού, για να ολοκληρωθεί η διάνοιξη της λεωφόρου.(για τα  θέματα αυτά σας είχε ενημερώσει το LB αποκλειστικά εδώ και καιρό με επισυναπτόμενα έγγραφα της διαύγειας των υπουργείων)

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για το έτος 2019,  εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, στη χθεσινή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,   συνολικού προϋπολογισμού 4.741.567,51 ευρώ. 
Αναλυτικά η πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για το έτος 2019 και οι πόροι χρηματοδότησης (ΝΕΑ ΕΡΓΑ)
Πηγές χρηματοδότησης
1) Πόροι Δήμου (π.Δ.)
2) Κ.Α.Π. [(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους – πρώην ΣΑΤΑ (Έργων ή και μελετών)]
2) Κ.Α.Π. Σχολικών Κτιρίων [( Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για την κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων- πρώην ΣΑΤΑ Σχολ. Κτιρ.)]
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 0 ευρώ
2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Εκπόνηση μελετών για την επανάχρηση του ΄΄Γυάλινου Κτιρίου΄΄ (πρώην κτίριο Ιαματικών Πηγών ΕΟΤ) ΚΑ: 15-74………) Κ.Α.Π.  80.000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ: 80.000 ευρώ
3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Η εκτέλεση των παρακάτω έργων γίνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ)
1Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ Λουτρακίου-Περαχώρας (ΚΑ: 20-7325.____) - π.Δ € 30.000,00 2 Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και λοιπές δαπάνες εγκαταστάσεων και έργων ΔΕΗ σε εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως του Δήμου στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων (ΚΑ: 20-7325.____) - π.Δ € 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ € 45.000,00
4) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 0 ευρώ
5) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου – Περαχώρας (ΚΑ: 30-7331.____)- Κ.Α.Π. σχολικών κτιρίων

€ 125.000,00

3 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων (ΚΑ: 30-7331.____) – Κ.Α.Π. σχολικών κτιρίων

€ 80.000,00

4 Οριστική μελέτη κατασκευής έργων προστασίας στην παραλία Αγίας Σωτήρας Σχοίνου και σύνταξη τευχών δημοπράτησης (ΚΑ: 30-7413.035) (μετά την έγκριση της ΜΠΕ του ΚΑ: 40-7413.024) – Κ.Α.Π

€ 27.000,00

7 Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίας Μαρίνας στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων (ΚΑ: 30-7413-029) – Κ.Α.Π.

€ 10.000,00

8 Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων & υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Αγιος Δημήτριος (ΚΑ: 30-7413.031) – π. Δ.

€ 15.000,00

9 Υδρογεωλογική μελέτη του χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων & υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Αγιος Δημήτριος (ΚΑ: 30-7413.032)- π. Δ.

€ 9.000,00

10 Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων στη θέση Αλμύρα (ΚΑ: 30-7413.033)- π. Δ.

€ 10.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

€ 276.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:  € 276.000,00   ευρω


6) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ: 0 ευρώ
7) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ( Κ.Α. 40)
1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Υδατοδρομίου ''Καλαμακίου'' (Κ.Α. 40-74………...) - π.Δ. € 24.800,00 2 Εκπόνηση μελετών ανάπλασης της Λεωφ. Ποσειδώνος από την οδό Δαμασκηνού έως τη Σχολή Μηχανικού-π.Δ. (Κ.Α. 40-74………...) € 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ € 84.800,00
ΣΥΝΟΛΟ; 84.800,00 ευρώ
8) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (Κ.Α. 45)
ΣΥΝΟΛΟ: 0 ευρώ


9) ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΚΛΠ
1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων. ΟΠΣΑΑ (ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) (ΚΑ: 64- 73………….) € 799.800,00 2 Σύνδεση ΟΚΩ - νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας (Υποέργο 2 της Πράξης "Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας- ΕΣΠΑ _ σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας) (ΚΑ: 64- 7325.002) ΑΔΑ:6ΒΞΛ7Λ1-Σ1Ε € 30.000,00 3 "ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΑ: 64- 73…………..) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (29.646,69€) & Πόροι Δήμου (65.247,37€) " € 94.894,06 4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΑ: 64- 73…………..) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (147.330,31€) & Πόροι Δήμου (332.863,66€) € 480.193,97 Σ Υ Ν Ο Λ Ο : € 1.404.888,03 Σ Υ Ν Ο Λ Ο € 1.890.688,03 ΣΥΝΟΛΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ = € 485.800,00
——————————————————————————————————————————————–


Πρόταση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων για το έτος 2019 και οι πόροι χρηματοδότησης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ)


Πηγές χρηματοδότησης
1) Πόροι Δήμου (π.Δ.)
2) Κ.Α.Π. [(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους – πρώην ΣΑΤΑ (Έργων ή και μελετών)]
2) Κ.Α.Π. Σχολικών Κτιρίων [( Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για την κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων- πρώην ΣΑΤΑ Σχολ. Κτιρ.)]
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 0 ευρώ
2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
-
ΣΥΝΟΛΟ  0 ευρώ
3)  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Κ.Α. 20)   
                                                                        
  1 Εκπόνηση Υδραυλικής μελέτης έργων υποδομής και τεύχη δημοπράτησης <<Πράσινου Σημείου>> (Green Point) για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων (ΚΑ: 20- 7411.002)- π.Δ. € 4.947,60 Σ Υ Ν Ο Λ Ο € 4.947,60


4) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ
-
ΣΥΝΟΛΟ: 0 ευρώ
5)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (Κ.Α.30) 
1 Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ Ανάπλαση Οδών, Ασφαλτόστρωση, Ηλεκτροφωτισμός (ΚΑ: 30- 7323.003) - Κ.Α.Π € 9.355,15 2 Διαμόρφωση χώρου για τη δημιουργία Λαικής Αγοράς στο Λουτράκι (Ο.Τ. 404-405) (ΚΑ: 30-7326.001) - Κ.Α.Π € 10.507,94 5 Κατασκευή Νέου Νεκροταφείου Λουτρακίου (ΚΑ: 30-7336.007) -π.Δ. € 10.000,00 6 Μελέτη οριοθέτησης ρεμμάτων Λουτρακίου-Περαχώρας (συν-ΤΠΕΕ) (Κ.Α. 30-7413.030) - Κ.Α.Π € 6.602,26 7 Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη ΔΕ Αγίων Θεοδώρων (ΚΑ: 30- 7323.004) - Κ.Α.Π € 46.783,09 10 Μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Αγ. Θεοδώρων (ΚΑ: 30-7412.016) (4665/30-8-02) - Κ.Α.Π € 225.000,00 11 Εκπόνηση Μελέτης για Ανάπλαση του αλσυλίου Λιάντρο (ΚΑ: 30-7412-033) - π.Δ. € 5.313,60 12 Κατασκευή πλατείας Παυσανία στο Σχοίνο (ΚΑ: 30-7332.006) - Κ.Α.Π. € 126.480,00 13 Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου- Αγίου Φανουρίου -Οσίου Παταπίου-Νταμαρίου-Νεκροταφείου - Χαρβατίου-Αγ. Κυριακής (ΚΑ: 30-7413.036) - Κ.Α.Π. € 7.697,57 14 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας (ΚΑ: 30-7331.012)- Κ.Α.Π. σχολικών κτιρίων € 74.329,61 ΣΥΝΟΛΟ € 522.069,22

6)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ: 0 ευρώ
7) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ( Κ.Α. 40)
1) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο μελετών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) - ΚΑΠ - 6.067,32 ευρώ
2) Υδρογεωλογική Μελέτη για την προστασία των Ιαματικών Πηγών σε πολεοδομούμενες περιοχές - ΚΑΠ - 2.600,28 ευρώ
3) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή έργων προστασίας στην παραλία Αγίας Σωτήρας Σχοίνου - ΚΑΠ - 1923,86 ευρώ
4) Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο μελέτης ΓΠΣ Αγίων Θεοδώρων - ΚΑΠ - 2,678,40 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 13.269,86 ευρώ
8) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
-
ΣΥΝΟΛΟ: 0 ευρώ
9) ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΚΛΠ
1) Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου ΕΣΠΑ - 160.258,50
2) Συντήρηση του Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων - 254.972,78 ευρώ
3) Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας - ΕΣΠΑ - 1.636.361,52 ευρώ
4) Έργα Αντιμετώπισης βραχοπτώσεων στην περιοχή "Καταρράκτες Λουτρακίου - 190.000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ 2.241.592,80 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 540.286,68 ευρώ