Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας…

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ισθμίας στις 10 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

1) «Λήψη απόφασης περί τους προτεινόμενους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στην Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ 2017 (Φ.Ε.Κ. 1636/12-5-2017 τεύχος Β΄)».

2) «Λήψη απόφασης περί έγκρισης Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της «ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΙΔΗ Ο.Ε.» στη θέση Κυρα Βρύση της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας».

3) «Εξέταση αιτήματος Σπάρου Νικόλαου».-

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ