Ενιαία από τον ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται πλέον τα προνοιακά αναπηρικά καιδιατροφικά επιδόματα που μέχρι και το 2018 χορηγούνταν από τους ΟΤΑ…

Όλα τα Άτομα με Αναπηρία στην χώρα θα λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα που δικαιούνται με διαφάνεια και ηλεκτρονικές διαδικασίες, μεστόχο το αμέσως επόμενο διάστημα αυτά να καταβάλλονται κάθε μήνα, σεσταθερή και γνωστή εκ των προτέρων σε όλους ημερομηνία.

Για τη χορήγηση των προνοιακών παροχών από τον ΟΠΕΚΑ ακολουθείται τοισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τα ποσά που καταβάλλονται παραμένουνακριβώς τα ίδια χωρίς καμία απολύτως μεταβολή στο ύψος των παροχών και χωρίς καμία περικοπή. Η νομοθετική πρωτοβουλία που απέδωσε στον ΟΠΕΚΑ την κεντρική ευθύνηγια όλα τα αναπηρικά επιδόματα, είναι μία κομβική μεταρρύθμιση και μιαολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η σύσταση Ενιαίας Αρχής Απονομής Επιδομάτων αποτελούσεάλλωστε διαχρονικό αίτημα των οργανώσεων των Ατόμων με Αναπηρία.Με την σχετική ΚΥΑ διευκρινίστηκε πλήρως ότι τα προνοιακά αναπηρικά –διατροφικά επιδόματα, ανεξαρτήτως ποσοστού αναπηρίας, δενφορολογούνται, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δενκατάσχονται, ούτε συμψηφίζονται με χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ήπιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια γιαοποιαδήποτε παροχή κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Καθώς διανύουμε τις πρώτες ημέρες μιας μεταβατικής περιόδου, οι Δήμοι παραδίδουν, όπως προβλέπει η ΚΥΑ, σταδιακά στον ΟΠΕΚΑ τα ηλεκτρονικάαρχεία τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν στην τελευταία πληρωμή του Νοεμβρίου 2018, συμπεριλαμβάνοντας και τους δικαιούχους των οποίων οιαιτήσεις υποβλήθηκαν μετά την τελευταία πληρωμή του Νοεμβρίου καιδιεκπεραιώθηκαν από τους Δήμους μέχρι 31.12.2018. Τα ηλεκτρονικά αρχείαπρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 15.1.2019.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η πρώτη πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑπου αφορά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2018 (για τους δικαιούχουςδιατροφικών επιδομάτων αφορά τον Δεκέμβριο 2018) θα πραγματοποιηθείγια όλους τους δικαιούχους την ίδια ημέρα και εντός του διαστήματοςαπό τις 18 έως τις 25 Ιανουαρίου 2019 το αργότερο. Η αμέσως επόμενη πληρωμή των προνοιακών διατροφικών επιδομάτων θαγίνει τον Φεβρουάριο και θα αφορά τον μήνα Ιανουάριο 2019.

Τον Μάρτιο θαπληρωθούν τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα για το δίμηνο Ιανουάριος –Φεβρουάριος 2019. Με το πέρας του πρώτου τριμήνου του 2019, τα προνοιακά αναπηρικάεπιδόματα θα καταβάλλονται κάθε μήνα, σε σταθερή ημερομηνία, κοινήγια όλη την Ελλάδα. Σήμερα λαμβάνουν προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα περίπου160.000 συμπολίτες μας. Όλοι θα συνεχίσουν να εισπράττουν ακριβώςτα ίδια ποσά. Οι πολίτες που έχουν γνωματεύσεις εφ’ όρου ζωής εντάσσονται εφ’ όρου ζωής στις καταστάσεις καταβολής προνοιακώνεπιδομάτων του ΟΠΕΚΑ. Οι δικαιούχοι που έχουν σε ισχύ γνωμάτευση απόΚΕΠΑ ορισμένης διάρκειας, εντάσσονται στις καταστάσεις καταβολών του ΟΠΕΚΑ και θα επανεξεταστούν από ΚΕΠΑ όταν λήξει η ισχύς τηςγνωμάτευσής τους, όπως συνέβαινε και το 2018. Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας θα κληθούν εγκαίρως από τον ΟΠΕΚΑ να υποβάλλουνηλεκτρονική αίτηση επανεξέτασης.

Συνεπώς, αυτό που αλλάζει είναι ότι δημιουργείται μια ενιαία, κεντρικήαρχή πληρωμών, απλουστεύονται οι διαδικασίες για τα Άτομα μεΑναπηρία και διαμορφώνεται για όλους σταθερή μηνιαία καταβολή τωνεπιδομάτων.

 dikaiologitika.gr