Θ Ε Μ Α: “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας”.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Λουτρακίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 2ος όροφος) την 14η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εξέταση αιτήματος για παραχώρηση χρήσης χώρου του Γυμνασίου Αγ. Θεοδώρων.

2.Εισήγηση για κατανομή ποσού #9.930,00# € προερχομένου από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα των δαπανών θέρμανσης των Σχολείων του Δήμου (συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018).

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αναπληρωτές σας.

Ο αναπλ. Πρόεδρος

της Δ.Ε.Π.

Γεώργιος Στάμου