Τη χορήγηση μικρών δανείων μέχρι 25.000 ευρώ, δίχως εμπράγματες εξασφαλίσεις, για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, την καταπολέμηση της ανεργίας αλλά και την εκπαίδευση φυσικών προσώπων, προβλέπει νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΟΙΚ η οποία δόθηκε σε διαβούλευση.

Τα μικροδάνεια θα αφορούν στην κάλυψη επενδυτικών αναγκών ως κεφάλαιο κίνησης, στην απόκτηση εξοπλισμού, την εκπαίδευση ή τη μετεκπαίδευση φυσικών προσώπων κ.α. Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, τα οποία θα έχουν έδρα στην Ελλάδα και θα λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.

Διαβάστε στο economistas.gr ποιοι μπορούν να λάβουν τα «μικροδάνεια», τις προϋποθέσεις και πώς θα γίνεται η αποπληρωμή τους.