Ο Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης ορίζεται εκπρόσωπος τύπου της δημοτικής παράταξης ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
με υποψήφιο Δήμαρχο το Νίκο Σταυρέλη.
                                                                                       Κόρινθος 18/01/2019