Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Επιμελητήριο Κορινθίας το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδας (ΟΨΕ) όπου συμμετείχαν σύνεδροι από 43 Περιφερειακές Ενότητες..

Οι σύνεδροι μαζί με τις οικογένειές τους, 200 άτομα,  διαμένουν στο Λουτράκι, στα ξενοδοχεία του Ομίλου Μαντάς ΑΕ