Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 26η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω μοναδικό θέμα:

΄΄ Περί επαναφοράς χώρων, στους οποίους εκτελέστηκαν κοινωφελή έργα, στην πρότερα κατάσταση ΄΄.

Κοινοποίηση:
– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΠΙΣΙΑ 19.02.2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΚΙΚΑΣ