Μετά από την επιθυμία των ασθενών μας συνεχίζεται το πρόγραμμα γυναικολογικού ελέγχου στο Πολυιατρείου L-Medical Λουτρακίου για της ασφαλισμένες ΕΟΠΥΥ έως 31 Μαΐου 2019

Α) ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ κόστος 20 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

• Γυναικολογική εξέταση
• Τεστ Παπανικολάου
• Καλλιέργεια κολπικών υγρών
• Διακολπικό Υερηχογράφημα
• Συνταγογράφηση

Β) ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ κόστος 20 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Εξέταση μαστών
• Υπερηχογράφημα μαστών

 

Είναι μια προσφορά  του Πολυϊατρείου
L-Medical Λουτρακίου