Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:00π.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 72/18 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας απόφασης περί καθορισμού ζωνών τιμής ανταλλάγματος για τις παραχωρήσεις χώρων επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου έτους 2019.
2. Υποβολή αιτήματος προς τη Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη χρηματοδότηση του έργου “Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α΄ Φάση)”

Κοινοποίηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ