Ο σύλλογος νεφροπαθών Ν. Κορινθίας έκανε δωρεά 6 πιεσόμετρα στο κέντρο αιμοκάθαρσης Rontis στο Λουτράκι, και 5 πιεσόμετρα στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο Πρόεδρος του συλλόγου νεφροπαθών Κορινθίας Παύλος Γκιώνης δήλωση ότι ο σύλλογος κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να κάνει δωρεά ένα νέο ασθενοφόρο για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.