Με το ψηφισθέν Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού “Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού – Προπονητές και Εκπαιδευτές – Ιδιωτικά Γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων – Δημοκρατικός εκσυγχρονισμός ομοσπονδιών και άλλες διατάξεις” δημιουργούνται όλες εκείνες οι προϋποθέσεις εξυγίανσης και αναβάθμισης του Ελληνικού Αθλητισμού .
Με τις διατάξεις του ψηφισθέντος νομοσχεδίου συνίσταται αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού», σε αντικατάσταση της υφιστάμενης Επιτροπής του άρθρου 77 του ν.2725/1999. Η νεοσυσταθείσα επιτροπή θα ασκεί οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο ενώ θα είναι αρμόδια και ως προς την επιβολή κυρώσεων.
Ρυθμίζονται θέματα που άπτονται της λειτουργίας των αθλητικών οργανώσεων, με ιδιαίτερα σημαντική την πρόβλεψη ποσόστωσης 1/3 στην εκπροσώπηση των δύο φύλων στις διοικήσεις όλων των αθλητικών οργανώσεων. Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεµελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εν λόγω ρύθμιση θα καλύψει το χάσμα μεταξύ ανδρών-γυναικών σε διοικητικά συµβούλια και επιτροπές, καθώς και στη διαχείριση και στον προπονητικό τοµέα.
Επιπλέον τίθενται κανόνες σχετικά με τις γενικές συνελεύσεις και τις αρχαιρεσίες των αθλητικών οργανώσεων για την εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή µελών του Δ.Σ. θα διεξάγονται µε µυστική ψηφοφορία, απαλλάσσοντας έτσι τα µέλη του σωµατείου από τυχόν πιέσεις και ενδεχόμενες εξαρτήσεις κατά τη λήψη των αποφάσεων, ενώ ως προς το δικαίωµα του εκλέγεσθαι, αυτό προβλέπεται µόνο στα µέλη του σωµατείου που ασκούν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα µε το νόµο και το καταστατικό του σωµατείου.
Όσον αφορά την Οικονομική εποπτεία των αθλητικών οργανώσεων, καθώς και των άλλων επιχορηγούμενων από τη Γ.Γ.Α φορέων, αυτή ανατίθεται στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος παρέχει εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, διαθέτοντας ευρείες ελεγκτικές εξουσίες.
Καταργείται επίσης, ο ηλικιακός περιορισμός των 29 ετών, ώστε οι αθλητές που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση να μπορούν να εισαχθούν σε Τ.Ε.Φ.Α.Α ή άλλο Α.Ε.Ι της επιλογής τους, κάνοντας χρήση των ευεργετικών διατάξεων του ν. 2725/1999, οποτεδήποτε αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Μεταξύ δε, των σημαντικότερων ρυθμίσεων του ψηφισθέντος νομοσχεδίου, είναι η θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ των προσώπων που συμμετέχουν ή διοικούν ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές αθλητικές οργανώσεις ή ασκούν διαιτητικά ή προπονητικά καθήκοντα με την ιδιότητα του ασκούντος διοίκηση ή βασικού μετόχου κάθε νόμιμα λειτουργούσας στοιχηματικής εταιρείας.
Ακόμη ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των ομογενών και νόμιμα διαμένοντων αλλοδαπών στη χώρα μας , οι οποίοι πλέον θα μπορούν να συμμετέχουν, σε πανελλήνια διασυλλογικά πρωταθλήματα και αγώνες κυπέλλου. Επιπλέον, ανάλογο δικαίωμα συμμετοχής σε πρωταθλήματα και αγώνες κυπέλλου, αναγνωρίζεται και στους πολίτες τρίτης χώρας ή ανιθαγενείς που διαμένουν στη χώρα, ως δικαιούχοι ή αιτούντες διεθνή προστασία.
Αναφορικά με το θέμα των γηπέδων και της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων προβλέπεται ότι οι Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες μπορούν, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, να αναθέτουν, με δική τους δαπάνη, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ιδρυτικού τους αθλητικού σωματείου ή και αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ή στο Ελληνικό Δημόσιο και τις οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου ή σύμβασης, να τις χρησιμοποιούν για τις προπονητικές ή και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.
Τέλος, με στόχο την καταπολέμηση της βίας στον αθλητικό χώρο η οποία εντείνεται διαρκώς, παρέχεται στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών, κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και για όσο διαρκεί η προδικασία, η δυνατότητα επιβολής περιοριστικών όρων σε πρόσωπα που κατηγορούνται για αθλητική βία και θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους επιβαλλόμενους περιοριστικούς όρους αλλά και για τους υπεύθυνους ασφαλείας των αγώνων.
Το σύνολο των διατάξεων του ψηφισθέντος νομοσχεδίου αποτυπώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρόθεση της Κυβέρνησης να δομήσει ένα υγιές, οικονομικά βιώσιμο και λειτουργικό αθλητικό περιβάλλον, απαλλαγμένο από φαινόμενα διαφθοράς, ανομίας και διαπλοκής που σπιλώνουν τον θεσμό του Αθλητισμού και αμαυρώνουν το «ευ αγωνίζεσθαι».

Από το Γραφείο Τύπου