Εκτός λειτουργίας είναι εδώ και αρκετή ώρα το Facebook  και το instagram στην Ευρώπη και στην Αμερική.

Μήνυμα που φαίνεται στους χρήστες υποδηλώνει ότι το πρόβλημα είναι μέρος της προγραμματισμένης συντήρησης

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ έχουν προκύψει στο Facebook και το Instagram.

«Το Facebook θα επιστρέψει σύντομα», αναφέρει το μήνυμα που δείχνει στους χρήστες.

Ωστόσο αρκετές λειτουργίες των social media όπως η μεταφόρτωση φωτογραφιών, η προσθήκη καταστάσεων ή η προσαρμογή συγκεκριμένων σελίδων δεν φαίνεται να λειτουργούν.