Ο Νομός Κορινθίας εντάχθηκε στα σχέδια της Περιφέρειας για χαρτογράφηση πεζοπορικών διαδρομών.
Την ενέργεια αυτήν συντονίζει η εταιρεία Menalon Traiς που έχει πιστοποίησει τα μονοπάτια της Αρκαδίας.

Σκοπός είναι μετά τη χαρτογράφηση να ακολουθήσει και η πιστοποίηση των μονοπατιών του Ν. Κορινθίας.

Είναι μια πολύ καλή εξέλιξη για την επιμύκηνση της τουριστικής περιόδου, αναφέρεται από τον Τουριστικό Οργανισμό Λουτρακίου