Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 6:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) ετών 2020-2023 του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π.
2. Λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης ένταξης έργων στο Π.Δ.Ε. έτους 2019 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Κοινοποίηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ