Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 5η Απριλίου 2019 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:00 ,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, σε Κ.Υ.Ε. (Κυλικείο εντός Ξενοδοχείου Μητζίθρα) που λειτουργεί η « ΤΣΙΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 25 , στο Λουτράκι.

2. Γνωμοδότηση επί της δωρεάν παραχώρησης χρήσης ή μη δημοτικού ακινήτου για ορισμένη χρονική διάρκεια προκειμένου να μετεγκατασταθεί ο τερματικός σταθμός του ΚΤΕΛ Λουτρακίου στο Οικοδομικό Τετράγωνο 422.

3. Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης ή μη αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου ,στην ΚΟΙΝΣΕΠ « Prayer of colors».

4. Γνωμοδότηση επί της τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων και μετατόπιση στύλων σε περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας.

Κοινοποίηση: ΕΛΕΝΗ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημοτικής Κοινότητας
Λουτρακίου-Περαχώρας