Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ισθμίας στις 19 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) «Εξέταση αιτήματος Nicoleta (Νικολέτα) Andrei (Αντρέι)».
2) «Εξέταση αιτήματος Μακράκη Χρυσαυγής».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ