Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι, 2ος όροφος) την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί γνωμοδότησης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου “Νέο παραλιακό κρηπίδωμα στις εγκαταστάσεις της FULGOR A.E. στο Σουσάκι Κορινθίας”.

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. για χωροθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων.

3.Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2018.

.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Πρόεδρος
1.Συμβούλια Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων.
2.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Σακελλαρίου Αναστάσιος
Αντιδήμαρχος