Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου”.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 23η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου, έτους 2016.

2.Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2016.