“Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”.

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 23η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Απευθείας αγορά ακινήτου στο Λουτράκι

2.Απευθείας αγορά ακινήτων στην περιοχή “Φούσα” Περαχώρας .

3.Παροχή ή μη, υπέρ της ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Φόρτη στη θέση “Γέφυρα Ισθμού”, οιονεί νομής δουλείας διόδου σε όμορο δημοτικό ακίνητο.

4.Συμμετοχή του Δήμου μας στην πρόταση που υποβάλλει ο Δήμος Κορινθίων στο νέο Ε.Σ.Π.Α. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τίτλο “Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στον Δήμο Κορινθίων με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας”. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους της Π.Ε. Κορινθίας στα πλαίσια της πρότασης. Ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.

5.Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.