Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 9 ΜΑΪΟΥ 2019

ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 6:00μ.μ. σε έκτακτη συνεδρίαση, λόγω δεσμευτικών προθεσμιών για την υποβολή του αιτήματος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στη Πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος “Πελοπόννησος” του άξονα προτεραιότητας “Προστασία περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομια φιλική στο περιβάλλον” με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΑΑ”, για τη πράξη με τίτλο “Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου”
  2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ” Πελοπόννησος ” του άξονα προτεραιότητας ” Προστασία περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομια φιλική στο περιβάλλον ” με τίτλο ” ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΑΑ.”, για τη πράξη με τίτλο “Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου”.
  3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής συμμετοχής και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στη Πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος “Πελοπόννησος” του άξονα προτεραιότητας “Προστασία περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομια φιλική στο περιβάλλον” με τίτλο “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΑΑ”, για τη πράξη με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου.”
  4. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δ.Λ.Τ. Λ.-Π. και του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ” Πελοπόννησος ” του άξονα προτεραιότητας ” Προστασία περιβάλλοντος-μετάβαση σε μια οικονομια φιλική στο περιβάλλον ” με τίτλο ” ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΥΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΒΑΑ.”, για τη πράξη με τίτλο ” Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου.”

 

 

 

Κοινοποίηση                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ