Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 21η Mαΐου 2019, ημέρα Tρίτη και ώρα 8:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου.

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας Ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων ακτών Δήμου.

3.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί προσφυγής Χατζίκου Αναστάσιου κατά Δήμου.

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ΄αρίθ. 40/2011 Διαταγής Πληρωμής Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου .

5.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών κατόπιν της υπ΄αρίθ. 2151.15/1283/2019 κλήσης του Λιμεναρχείου Κορίνθου.

6.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

7.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτων.

8.Σύναψη ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου και των υπαλλήλων του Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

9.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε Λουτρακίου – Περαχώρας . Ορισμός υπολόγου .

10.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε Αγ. Θεοδώρων . Ορισμός υπολόγου .

11.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου. Ορισμός υπολόγου .
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο Πρόεδρος
Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων &
Τοπικής Κοινότητας Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
Δήμαρχος