Εγγεγραμμένοι 51.069
Ψήφισαν 33.934 66,45%
Έγκυρα 32.219 94,95%
Άκυρα 1.348 3,97%
Λευκά 367 1,08%
Αποχή 17.135 33,55%

ekorinthos.gr