Κοινοποιήθηκε η απόφαση της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για την ανάθεση και πρόσκληση για την υπογραφή της συμβάσεως του έργου: «Κανονι κοποίηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού -Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση» (Α.Δ. 1509)

Διαβάστε αναλυτικά