Στις Δημοτικές Εκλογές 2019, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 332 δήμους, συμμετέχουν 1.634 υποψήφιοι συνδυασμοί. Το 2014 συμμετείχαν στις Δημοτικές εκλογές 1.441 συνδυασμοί για 325 Δήμους (αύξηση 13,4 % το 2019 έναντι του 2014).
Από τους 1.634 υποψηφίους Δημάρχους, οι 760 (ποσοστό 46,5%) ήταν υποψήφιοι Δήμαρχοι ή Πρόεδροι Κοινοτήτων σε προηγούμενες δημοτικές εκλογές (μετά το 1978, έως το 2014).
Επίσης, από τους 1.634 υποψηφίους Δημάρχους οι 896 (ποσοστό 54,8%) ήταν Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δήμων της δημοτικής περιόδου 2014-2019.
Ειδικότερα όμως, σε σχέση με το 2014, σημειώνουμε τα εξής :
Από τους σημερινούς 325 Δημάρχους (εκλεγέντες το 2014) είναι εκ νέου υποψήφιοι το 2019, οι 254 (ποσοστό 78,15 %). Δηλαδή 78 τουλάχιστον Δήμοι θα αλλάξουν δήμαρχο.
Από τους υπόλοιπους 1.187 υποψηφίους Δημάρχους του 2014, που δεν εξελέγησαν
Δήμαρχοι, οι 376 (ποσοστό 32,7 %) είναι πάλι υποψήφιοι το 2019.

Κατανομή υποψήφιων συνδυασμών ανά πληθυσμιακή τάξη

 

Κατανομή υποψήφιων συνδυασμών ανά Περιφέρεια

Η μεγαλύτερη αναλογία υποψηφίων ανά Δήμο εμφανίζεται στην Περιφέρεια Αττικής, όπου υπάρχουν οι μεγάλοι Δήμοι με τους περισσότερους υποψήφιους συνδυασμούς, ενώ η αντίστοιχη μικρότερη εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το ίδιο συνέβαινε και στις Δημοτικές εκλογές του 2014.

Κατανομή υποψήφιων συνδυασμών ανά φύλο επικεφαλής
Μεταξύ των υποψήφιων Δημάρχων των εκλογών του 2019 υπάρχουν 176 γυναίκες (ποσοστό
10,8%), ενώ στις δημοτικές εκλογές του 2014 υπήρχαν 153 γυναίκες (ποσοστό 10,6%).
Η κατανομή των υποψηφίων Δημάρχων ανά φύλο και Περιφέρεια φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

Eνώ η αντίστοιχη κατανομή, ανά φύλο και πληθυσμιακή τάξη, εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα:

 

 

myota.gr