ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 1-49  2018-2019

   Σας ενημερώνουμε ότι το Κε.Δι.Βι.Μ επιπέδου 2 της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας, θα υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια (ΛΑΕΚ) για εργαζομένους σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 49 μισθωτούς.

Τα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ για εργαζόμενους αποτελούν ιδανική ευκαιρία για τις μικρές επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους ΧΩΡΙΣ οικονομική επιβάρυνση αλλά και για τους  εργαζομένους να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους.

  Το εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης  της Αναπτυξιακής Επιμελητηρίου Κορινθίας και οι επιστημονικοί του συνεργάτες παρέχουν σύγχρονες γνώσεις στους εργαζόμενους που συμμετέχουν στα προγράμματά κατάρτισης.

Παράλληλα συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις – μέλη του επιμελητήριου και υποστηρίζουν τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προς  τον ΟΑΕΔ.

Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας.

Ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 200,00€ και βεβαίωση παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης. Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

  • Απασχολούν από 1 έως 49 εργαζομένους.
  • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ.
  • Υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στο ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους το έτος 2018.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ ΛΑΕΚ 2018-2019

GDPR σε επιχειρήσεις  Ανάλυση Νομικού και Θεσμικού Πλαισίου  για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων – Υπεύθυνος Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων  DPO

Φορολογικά Θέματα – Μισθοδοσία – Εργατικά  – Χρηματοοικονομική Λογοστική

 E-Marketing & Social Media

Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών σε επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Εστίασης

Βασικές γνώσεις στην Ρωσική Γλώσσα , για εργαζόμενους στο χώρο εστίασης και Τουρισμού

Βασικές  Δεξιότητες Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών

Ασφάλεια  & Πρώτες βοήθειες στον  χώρο εργασίας

Συνημμένα θα βρείτε την αίτηση συμμετοχής στην όποια δηλώνετε το ενδιαφέρον σας και περισσότερες λεπτομέρειες για τα προγράμματα ΛΑΕΚ