Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 14 IOYNIOY 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος της “ΜΑΝΤΑΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ & ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 40,05τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 230,00τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

2. Εξέταση αιτήματος της “Π. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ – Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 56,07τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 236,35τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

3. Εξέταση αιτήματος της “Α. ΤΖΕΚΟΣ – Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 95,00τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 80,00τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

4. Εξέταση αιτήματος του ΒΑΒΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 81,90τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 109,20τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

5. Εξέταση αιτήματος του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 85,50τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

6. Εξέταση αιτήματος της “Π. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ – Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 49,00τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 132,60τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλωστρών, για το έτος 2019.

7. Εξέταση αιτήματος της “Π. ΝΤΑΝΤΟΥΛΗ – Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 67,50τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων παραπλεύρως του παραχωρούμενου χώρου του κατ/τος του, για το έτος 2019.

8. Εξέταση αιτήματος της “ΝΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 42,21τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

9. Εξέταση αιτήματος της “ΝΤΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 40,00τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων σε παρακείμενο χώρο του κατ/τος της, για το έτος 2019.

10. Εξέταση αιτήματος της “ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 237,00τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

11. Εξέταση αιτήματος της “ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.” για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 62,78τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

12. Εξέταση αιτήματος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 157,60τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

13. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΠΑΝΑΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 274,50τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

14. Εξέταση αιτήματος της ΠΕΡΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 50,00τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

15. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 100,00τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

16. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 70,60τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

17. Εξέταση αιτήματος της ΜΠΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 142,00τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

18. Εξέταση αιτήματος του ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 114,24τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.

19. Εξέταση αιτήματος της ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑΣ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 105,00τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων, για το έτος 2019.

Κοινοποίηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ