ΠΡΟΣ:
Τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας
Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ.

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση »

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ισθμίας στις 21 Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εξέταση αιτήματος Γιακουμάκη Γαρυφαλλιάς.
2) Εξέταση αιτήματος Δημητρόπουλου Διονυσίου.
3) Εξέταση αιτήματος κατοίκων Ισθμίας.
4) Γνωμοδότηση επί της έγκρισης Εισόδου-Εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας Κου Ι.Τσιπά & Ι.Φροσινού στη θέση «Παλαιός Στρατών» Κυρας Βρύση της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας

ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ