Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, την 24η Ιουνίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Περί: ΄΄ Καθαρισμού  πρανών &  τάφρων,  των  κεντρικών δρόμων της Τοπικής Κοινότητας  Πισίων,  

                     εν  όψη  καλοκαιρινής  περιόδου ΄΄.

 

  1. Περί: ΄΄ Πυρασφάλειας – πυροπροστασίας  της  Τοπικής   Κοινότητας  Πισίων,  εν  όψη   αντιπυρικής     

                     περιόδου ΄΄.

 

 

 

 

Κοινοποίηση:                                                                                       

– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου