Ασφαλτοστρώθηκε η κάθετη οδός της Παπανικολάου, παράλληλη στις γραμμές του τρένου στο Λουτράκι

Επιβλέπων του έργου ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. Παντελέου Κων/νος