ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
H SPORTCAMP αποτελεί πρότυπη αθλητική παιδική κατασκήνωση και το πληρέστερο ιδιωτικό Κέντρο Άθλησης & Αναψυχής στην Ελλάδα! Διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις φιλοξενίας,
εστιατορίου και café συγκεντρωμένα σε μια ενιαία έκταση 70 στρεμμάτων.
Εδώ και 40 χρόνια η SPORTCAMP με τους έμπειρους και καταρτισμένους ανθρώπους της παρέχει
υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών για τη διοργάνωση και υλοποίηση Κατασκηνωτικών Προγραμμάτων, καθώς
και Εθνικών και Διεθνών Αθλητικών Διοργανώσεων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ:
Ικανοποιητικό μισθό
Σύγχρονο, δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
(ΚΩΔ: 1911)

ΠΡΟΦΙΛ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 Θέση πλήρους απασχόλησης, διάρκειας αορίστου
χρόνου
 Πενθήμερη εργασία με κυλιόμενο ωράριο / βάρδιες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
Εκτέλεση εργασιών συντήρησης ηλεκτρονικού,
μηχανολογικού εξοπλισμού και κτιριακών
εγκαταστάσεων και λοιπών βοηθητικών εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε αντίστοιχη
θέση εργασίας (τεχνικές εργασίες)

Προσωπικές Ικανότητες:
 Συνέπεια, εργατικότητα, οργανωτικές δεξιότητες
 Τεχνική δεξιοτεχνία
 Προσαρμοστικότητα σε αλλαγές, ευγένεια,
αυτοέλεγχος

Κοινωνικές Ικανότητες
 Δραστήρια και ευχάριστη προσωπικότητα
 Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα
ομαδικότητας
 Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των πελατών

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα και μια φωτογραφία σας
στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο email: hr@sportcamp.gr

(Παρακαλείσθε να αναφέρετε τον κωδικό της Θέσης εργασίας: 1911)

Όλα τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση πιθανής συνεργασίας με το SPORTCAMP GROUP.