Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2.Επιλογή διαδικασίας για την εκτέλεση της προμήθειας των 5ου & 6ου τμηματικών προϋπολογισμών της υπ’ αριθμ. 81/2018 μελέτης που αφορούν προμήθεια καυσίμων του νπδδ ΔΟΚΟΠΑΠ.

3.Τροποποίηση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για το έτος 2019.

4.Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας”.

5.Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οδικού δικτύου Δήμου μας στα πλαίσια αθλητικής εκδήλωσης.

6.Αποδοχή ποσού #71.415,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (4η, 5η & 6η κατανομές 2019).

7.Αποδοχή ποσού #73.650,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

8.Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II”, άξονας προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων”, με τίτλο “Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς”

9.Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (1ο πρακτικό 2019).

10.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή “Καρμπουνάρι” της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

11.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας LOUTRAKI OIL COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περιοχή “Λειβαδάκι – Νταμάρια” της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

12.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας VERTICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ στην περιοχή “Καρμπουνάρι” της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

13.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας. Εξειδίκευση πιστώσεων.

14.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. Εξειδίκευση πιστώσεων.

15.Χορήγηση ή μη στον Δημητρίου Ηλία άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην πόλη του Λουτρακίου..

16.Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών των Πράξεων του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.

17.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 322/2018 Α.Δ.Σ. περί παροχής κοινωφελούς εργασίας.

18.Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς”.

19.Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας “Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων” (αρ. μελ. 65/2018).

20.Έγκριση (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας” (αρ. μελ. 80/2018).

21.Έγκριση – παραλαβή υδραυλικής μελέτης έργων υποδομής & τευχών δημοπράτησης Πράσινου Σημείου για τη διαχείριση απορριμμάτων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων..

22.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2005 – 2011 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

. 23.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών, για τα έτη 2003 – 2011 στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.

24.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών παρεπιδημούντων και προστίμων, για τα έτη 2012 – 2016.

25.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο προστίμων Κ.Ο.Κ. για το έτος 2006, και επαναβεβαίωση αυτής.

26.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουλίου 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.

Κοινοποίηση: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου

Στάμου Γεώργιος

 

*Σημειώνεται ότι η τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στο Λουτράκι

 

Ο Πρόεδρος κ. Στάμου, ως υποχρεούται συγκαλεί και πάλι το Σώμα σε συνεδρίαση, σε περίπτωση μη απαρτίας, θα αναβληθεί και πάλι. Ο Πρόεδρος θα συγκαλέσει το Σώμα σε συνεδρίαση για τρίτη φορά και σε περίπτωση μη απαρτίας , τα θέματα θα συζητηθούν με όσους είναι παρόντες.