Ζητείται προσωπικό σε επιχείρηση εστίασης

Ψήστης, σερβιτόρος, λαντζέρα

Πληροφορίες στο τηλ. 690 6052741 (Μιχάλης Φιλιάνδρας)

Διεύθυνση Στραβά Περαχώρας

e-mail : mi.fi@windowslive.com