Δελτίο Τύπου του δημοτικού συνδυασμού του δήμου Κορινθίων  ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ