Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος της Α. ΤΖΕΚΟΣ-Ν. ΤΖΕΚΟΥ Ο.Ε. για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 110τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 112τ.μ. επί αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων, για το έτος 2019.
2. Εξέταση αιτήματος της ΜΠΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 142τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.
3. Εξέταση αιτήματος του ΠΑΠΑΝΑΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 150τ.μ. επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, για το έτος 2019.
4. Εξέταση αιτήματος της ΚΟΣΜΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ για τη παραχώρηση χώρου εμβαδού 20τ.μ. αιγιαλού για την ανάπτυξη ομπρελών-ξαπλώστρων, πλέον του ήδη παραχωρούμενου χώρου, για το έτος 2019.

Κοινοποίηση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ